יום רביעי, 18 בינואר 2017

מבחן ופתרון בדיני חדלות פרעון מועד א' המרצה: ד"ר עומר קמחי

מבחן ופתרון בדיני חדלות פרעון מועד א' המרצה: ד"ר עומר קמחי 

עו"ד נועם קוריס כותב על עיכוב הליכים מול צדדים שלי...
עו"ד נועם קוריס כותב על עיכוב והקפאת הליכים מול צד...
עו"ד נועם קוריס - עיכוב והקפאת הליכים
עו"ד נועם קוריס - חובת האמון הכללית של בעלי מניות ...
נועם קוריס עו"ד - מגע משלים
מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת, קרי "חוזים יש לק...
עו"ד נועם קוריס - ס.א.ל
נועם קוריס עו"ד - ניופאן
עו"ד נועם קוריס - עיגולי שמחה
עו"ד נועם קוריס - מד"א
בקשת הרשמה לרכישת דירה חדשה מקבלן / יזם משרד עורכי...
עו"ד נועם קוריס - עמותת ידיד
משרד עורכי דין נועם קוריס - ל.א לאלימות נגד נשים
נועם קוריס -עיגולי שמחה
עו"ד נועם קוריס האגודה למלחמה בסרטן פעילות 2015......
משרד עורכי דין נועם קוריס המלצה עמותת "מגע משלים"
ירידה בכמות העסקאות - מחירי הנדל"ן קורסים...
עו"ד נועם קוריס - "אל סם" האגודה למלחמה בסמים
הקמת חברה בע"מ ורישומה אצל רשם החברות:- משרד עורכי...
עו"ד נועם קוריס - בית השנטי
חוזים משפחתיים / עו"ד נועם קוריס
חוזים מתקדמים- שינוי חוזה בהתנהגות/ עו"ד נועם קורי...
גישות במשפט, דיני חוזים מתקדמים / עו"ד נועם קוריס
חוזים מורכבים בניתוח האקדמיה/ עו"ד נועם קוריס
דיני חוזים מתקדמים - שיעור מאת פרופ' שחר ליפשיץ / ...
כבוד הבריות בפרשנות הרמ"א / עו"ד נועם קוריס
כבוד הבריות בספרות הבתר תלמודית/ עו"ד נועם קוריס
כבוד הבריות וכבוד האדם בהלכה היהודית/ עו"ד נועם קו...
על היחס בין ההלכה והאגדה – עו"ד נועם קוריס
המעולה והמושל בנפשו- פילוסופיה יהודית / עו"ד נועם ...
ההלכה היהודית והאתיקה- בחינה תיאולוגית / עו"ד נועם...
עו"ד נועם קוריס- על הבחינה התיאולוגית של המוסר.......
עו"ד נועם קוריס - משפט עברי- מחלוקת בענין בית דין ...
על חוק הדיינים תשט"ו- 1955- עו"ד נועם קוריס
סדר הדין במשפט עברי/ עו"ד נועם קוריס
עו"ד נועם קוריס - עיגולי שמחה
דיני התרופות וחוזים מורכבים / עו"ד נועם קוריס
תוכן החוזה וחוזים מורכבים/ עו"ד נועם קוריס
חוזים מורכבים בניתוח האקדמיה/ עו"ד נועם קוריס
רקע היסטורי על מגמות כלליות בדיני חוזים והמתחים שמ...
עו"ד נועם קוריס ארכיון כתבות ומידע
כבוד הבריות בפרשנות הרמ"א / עו"ד נועם קוריס
כבוד הבריות וכבוד האדם בהלכה היהודית/ עו"ד נועם קו...
היחס בין ההלכה והאגדה – עו"ד נועם קוריס
בין המעולה למושל בנפשו - עו"ד נועם קוריס...
ההלכה היהודית והאתיקה- בחינה תיאולוגית / עו"ד נועם...
ערכים במבחן התיאולוגיה והאתיקה / עו"ד נועם קוריס.....
עו"ד נועם קוריס - מחלוקת בענין בית דין של הדיוטות-...
משפט עברי - סקירה של סוגי מערכות השיפוט...
על חוק הדיינים תשט"ו- 1955- עו"ד נועם קוריס
על סדרי הדין במשפט העברי / עו"ד נועם קוריס
שיטת המשפט העברי – גישה פורמליסטית או אנטי פורמליס...
סדר הדין במשפט עברי


הנחיות למבחן: o המבחן הוא עם חומר סגור, מלבד קובץ חקיקה, וסילבוס.
o במבחן שמונה שאלות יש לענות על כולן. 
o בכל השאלות יש מגבלת מקום. חריגה ממגבלת המקום תפחית בניקוד. 
o חלוקת הנקודות מצוינת, רצוי לשים אליה לב. 
o בכל מקום שבו נדרש לפרט את הדין הרצוי לדעתכם או לחוות דעתכם יש לעשות זאת בהתייחס לנאמר בכיתה. אפשר להסכים או לא להסכים עם הנאמר בכיתה בנושא, אך יש להתייחס לכך. 
o משך המבחן הוא שעתיים.

1 .לברכה דוכן למכירת נקניקיות. בניגוד לתקנות רישוי עסקים, ברכה לא מחזיקה בדוכן מתקן קירור. בשל העדר מתקן מוכרת ברכה נקניקיות מקולקלות, וגורמת ללקוחותיה נזק. בעקבות המקרה, מוגש נגד ברכה כתב אישום, וכן תביעת נזיקין. בתביעה הפלילית מגיעה ברכה לפשרה עם המדינה, ולפיה ניתן לה חצי שנה מאסר על תנאי. בתביעה נזיקית נפסק שברכה צריכה לשלם לתובעים מיליון ₪. ברכה אינה מסוגלת לשלם את פסק הדין. )מוגבל ב-12 שורות סה"כ (א. האם תמליץ לברכה להיחשב חייבת מוגבלת באמצעים או להגיש בקשת פשיטת רגל - 3 נק

ב. הנח/י כי ביום 13.2.1 מגישה בקשה לכינוס נכסים ופשיטת רגל. אחד הנושים מתנגד למתן צו הכינוס. האם להערכתך סיכויי התנגדותו גבוהים? -3 נק'
ג. הנח/י כי ביום 15.1.1 מגישה ברכה בקשה לצו פשיטת רגל ולהפטר, וזאת לאחר ששיתפה שיתוף פעולה מלא עם הכנ"ר במהלך כל התקופה. כמו כן, הנח/י כי למרות פסק הדין, ועל אף התראות חוזרות ונשנות של העיריה, ברכה ממשיכה להפעיל את הדוכן ללא מתקן קירור. האם להערכתך סיכויי ההפטר גבוהים?נמק/י 
6 נק
ד. האם התשובה שנתת בסעיף ג' משקפת לדעתך דין רצוי - 3 נק

2 .חברת שיקשוק היא חברה קבלנית העוסקת בריצוף. לשיקשוק יש חוזה מול חברת הבניה דיבוס, ולפיו שיקשוק אמורה לרצף שני בניינים שבונה דיבוס. על פי החוזה משלמת דיבוס לשיקשוק 25 ₪ לכל מ"ר ריצוף בשני הבניינים, ואולם עלות העבודה עבור שיקשוק בבניין 1 הוא 15 ₪למ"ר, ואילו בבניין 2 - 30 ₪ למ"ר )שטח הריצוף זהה(. שיקשוק הייתה אמורה להתחיל בעבודה ב- 15.1.1 ,אך בשל קשיים כלכליים לא עשתה זאת. ב- 15.2.5 מגישה שיקשוק בקשה להקפאת הליכים. הנח/י שעל פי החוזה איחור בלמעלה מחודש במועד תחילת העבודה מהווה הפרה יסודית, אך דיבוס לא ביטלה את החוזה טרם מתן צו הקפאת ההליכים. ב- 2.6 שולחת דיבוס מכתב ביטול לחוזה. הינך משמש נאמן של חברת שיקשוק – כיצד תפעל? 6 שורות, 10 נק'

3.בתהליך איגוח נעשה שימוש בישות שנקראת SPC( או SPV .)יש הרואים בחברה זו - "Entity Remote Bankruptcy ."הסבר/י מדוע? )5 שורות-7 נק'

4 .ביום 14.1.1 נתן בית המשפט המחוזי צו הקפאת הליכים לחברת חוסן ל- 3 חודשים. במועד זה לחברה יש נכסים בשווי 50 :נכס מטלטלין בשווי 20 ,וחשבון חסכון בבנק מזרח בשווי 30 ,ויש לה חובות בסך 70 :10 לספקים, 10 ללקוחות, 40 לבנק העובדים, ו- 10 לבנק מזרח. למרבה הצער, עד ליום 14.4.1 לא הצליח הנאמן להגיע להסדר חוב, וביום 14.4.10 ניתן צו פירוק לחברה. במועד הפירוק נכסיה של החברה זהים, אך חובותיה צמחו ל- 110 .החוב לבנק העובדים כעת 70 ,ולבנק מזרח כעת 20 .כמה אמור לקבל כל נושה בפירוק? האם תשובתך הייתה זהה לו המקרה היה מתרחש בשנת 2009 ולא בשנת 2014( ?7 שורות- 12 נק'

5 .בבעלות מירב דירה גדולה. ביום 13.1.1 ניתן נגד מירב צו פשיטת רגל. )15 נק', 12 שורות

א. הנאמן מבקש לקחת את הדירה ממירב ולהעניק לה דיור חלופי. האם יוכל לעשות כן? אם עליך להניח הנחה עובדתית לצורך התשובה הנח/י וציין/י מהי ב. האם התשובה שפירטת בשאלה א' משקפת דין רצוי. הסבר/י. ג. ח"כ ברעם טוען שיש להגדיל את הנכסים הפטורים בפשיטת רגל לטובת אנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. חווה/י דעתך בהתייחס לנלמד בכיתה.

6 .מירי טוענת שחברת טרטר בע"מ התרשלה כלפיה. ביום 14.1.1 מגישה מירי כתב תביעה כנגד טרטר. טרטר מבקשת להגיש תביעת צד ג' כנגד ש.ג. בע"מ - קבלן משנה שלה. אלא שלמרבה הצער ש.ג. בע"מ נמצאת בהליך פירוק כבר למעלה מ-8 חודשים. האם לדעתך תוכל טרטר בע"מ להגיש את תביעת הצד השלישי )5 שורות- 8 נק'

7.לחברת צרצר ניתן צו הקפאת הליכים. לחברה נושים רגילים בסך כולל של מיליון ₪, ובנוסף היא חייבת ל- 4 עובדים סך של 000,15( ₪ כל אחד(, לעובד אחד 000,130( ₪הכול בגין שכר עבודה(. לחברה נכסים בסך 000,300( .₪ 7 שורות-8 נקודות

א. האם יוכלו העובדים לקבל את כספם מהביטוח הלאומי? הסבר/י 
ב. הנח/י כעת שמוצע הסדר חוב שלפיו ארבעת העובדים יקבלו את מלוא חובם, ועובד ב' יקבל 125,000 .₪ האם למי מהעובדים יש עילה להתנגד להסדר החוב? פרט/י 

הנח/י כי אחד העובדים מתנגד. האם יוכל הנאמן לאשר את הסדר החוב למרות התנגדותו. 

8 .בתאריך 2005.1.1 ניתן נגד חברת קרנט בע"מ צו פירוק. )התשובה מוגבלת בעמוד( לחברה יש נכסים:  צי של 6 מכוניות כולן בשווי 000,25 ש"ח, ובסה"כ 000,150 ש"ח. 
 נכס נדל"ן ששווי בפירוק 000,100 ש"ח. פירוט חובות החברה הוא כדלקמן: 
 חוב לבנק ותיקים בע"מ בסך 000,200 ש"ח. לבנק ותיקים יש שיעבוד על 4 מהמכוניות של החברה. השיעבוד נרשם ברשם החברות ביום 2001.1.1. 
 חובות לעובדים בגין אי תשלום שכר בסך כולל של 000,50 ש"ח )כל העובדים מקבלים שכר מינימום(. 
 חוב לבנק ששון בע"מ בסך 000,100 ש"ח בגין הלוואה שלקחה החברה ביום 99.1.1 .לבנק ששון שיעבוד צף על כל נכסי החברה. בחוזה יש תניה ולפיה חברת קרנט לא תהיה רשאית לשעבד כל נכס ללא אישור בנק ששון, אולם פקיד הבנק שכח לרשום התניה ברשם החברות. 
 חוב ארנונה לעיריה בסך של 000,20 ₪ בגין ארנונה שלא שולמה על נכס הנדל"ן. 
 חוב היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ובניה בסך 000,20 ₪ על נכס הנדל"ן. 
 שכר טרחת המפרק ושאר הוצאות הפירוק: 000,30 ש"ח. א. כמה יקבל כל נושה בהליך פירוק? נמק/י ]לצורך התשובה הנח כי העובדים יקבלו את כספם מהחברה ולא דרך ביטוח לאומי[. )20 נקודות

ב. כאשר רוצה המפרק למכור את נכס הנדל"ן, מסרבת העיריה לתת לו את האישורים הדרושים לצורך המכירה. האם רשאית העיריה להתנות את מתן האישורים בשידרוג סדר העדיפות של חובו של החייב כלפיה? ]5 נקודות[ 
פתרון מועד א: .

1  דיבוס לא יכולה לבטל אם הנאמן מאמץ. כדאי לאמץ  כדאי לוותר על הריצוף של בניין 2 כנכס מכביד  לא ברור שהדבר אפשרי, משום שלא ברור האם ניתן לבטל חלק מחוזה 2 .SPV הוא יישות תאגידית שיוצר המאגח, ואליה הוא ממחה את תזרים המזומנים המאוגח. ה- SPV נוצר על מנת שהתזרים המואגח לא יושפע מחדלות פירעון של המאגח, כך שיינתן ביטחון טוב יותר לרוכשים של ני"ע של האיגוח. .3  צורת חישוב  הבנת סוגיית הקיזוז  הכרת הלכת אוקיאנוס  הכרת החוק והעובדה שהוא לא פותר את הלכת אוקיאנוס .4  פשיטת רגל בגלל ההפטר  פס"ד בלום – מועד בדיקת תום הלב במועד מתן צו פש"ר לא במועד הכינוס  גדר הספקות הוא שמדובר בעבירה פלילית. על פי פס"ד רוזנברג עצם העובדה שמקור החובות פלילי כשלעצמו אינו מונע את האפשרות לקבל הפטר. עם זאת יש לבחון חומרת עבירה )האם חמור?(, האם העבירה חוזרת על עצמה? מוסריות? כאן לא ברור, ויש משקל לעובדה שברכה ממשיכה עם העבירה.  דיון ברציונאל של פשיטת רגל. .5  תלוי אם המקרקעין מוסדרים או לא. אם מוסדרים חל חוק הגנת הדייר, ולא ניתן לקחת. אם לא מוסדרים לא חל חוק הגנת הדייר ואפשר לקחת )פרמינגר נ' מור(.  לא דין רצוי. מה הקשר בין מקרקעין מוסדרים או לא. עדיף לסייג את חוג הגנת הדייר בכל מקרה.  עוזר למי שכבר חדל פירעון, אך פוגע בגלל שיעורי הריבית. 6 .השאלה נוגעת לפס"ד ענבר.  בפסק דין ענבר נקבע שניתן להגיש בקשה לצד ג', אבל לא ניתן לקבל כסף משום שהיה איחור. אולם בפסק דין ענבר הגשת תביעת החוב בפירוק הייתה מאוחרת )מעל חצי שנה(, ולכן ניתן לאבחן את פסק דין ענבר. .7  לא קלאבמרקט  כן – כי עובד 5 מקבל פחות ממה שהיה מקבל בפירוק.  לכאורה כן בגלל סעיף 350יג', אבל בפועל לא בגלל החריג של 350יג)ג(. .8  עיריה מקבלת 000,20 מתוך נכס המקרקעין בשל שיעבוד ]נשאר 000,80]  ותיקים מקבל 000,100 על השיעבוד למכוניות ]נשאר 000,50 .]התניה שאוסרת על השיעבוד לא נרשמה, ולכן אינה רלוונטית.  מתוך ה-000,130 שנשארו:  קודם יקבל המפרק – הוצאות פירוק 000,30  אח"כ יקבלו העובדים – דין קדימה 000,50  אח"כ יקבל בבנק ששון – 000,50 שיעבוד צף על כל נכסי חברה.  העיריה לא תוכל לשדרג את מקומה לפי פס"ד ערייית הרצליה.

עו"ד נועם קוריס, אוניברסיטת בר אילן L.L.M

עו"ד נועם קוריס, בר אילן 

עו"ד נועם קוריס כותב על עיכוב הליכים מול צדדים שלי...
עו"ד נועם קוריס כותב על עיכוב והקפאת הליכים מול צד...
עו"ד נועם קוריס - עיכוב והקפאת הליכים
עו"ד נועם קוריס - חובת האמון הכללית של בעלי מניות ...
נועם קוריס עו"ד - מגע משלים
מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת, קרי "חוזים יש לק...
עו"ד נועם קוריס - ס.א.ל
נועם קוריס עו"ד - ניופאן
עו"ד נועם קוריס - עיגולי שמחה
עו"ד נועם קוריס - מד"א
בקשת הרשמה לרכישת דירה חדשה מקבלן / יזם משרד עורכי...
עו"ד נועם קוריס - עמותת ידיד
משרד עורכי דין נועם קוריס - ל.א לאלימות נגד נשים
נועם קוריס -עיגולי שמחה
עו"ד נועם קוריס האגודה למלחמה בסרטן פעילות 2015......
משרד עורכי דין נועם קוריס המלצה עמותת "מגע משלים"
ירידה בכמות העסקאות - מחירי הנדל"ן קורסים...
עו"ד נועם קוריס - "אל סם" האגודה למלחמה בסמים
הקמת חברה בע"מ ורישומה אצל רשם החברות:- משרד עורכי...
עו"ד נועם קוריס - בית השנטי
חוזים משפחתיים / עו"ד נועם קוריס
חוזים מתקדמים- שינוי חוזה בהתנהגות/ עו"ד נועם קורי...
גישות במשפט, דיני חוזים מתקדמים / עו"ד נועם קוריס
חוזים מורכבים בניתוח האקדמיה/ עו"ד נועם קוריס
דיני חוזים מתקדמים - שיעור מאת פרופ' שחר ליפשיץ / ...
כבוד הבריות בפרשנות הרמ"א / עו"ד נועם קוריס
כבוד הבריות בספרות הבתר תלמודית/ עו"ד נועם קוריס
כבוד הבריות וכבוד האדם בהלכה היהודית/ עו"ד נועם קו...
על היחס בין ההלכה והאגדה – עו"ד נועם קוריס
המעולה והמושל בנפשו- פילוסופיה יהודית / עו"ד נועם ...
ההלכה היהודית והאתיקה- בחינה תיאולוגית / עו"ד נועם...
עו"ד נועם קוריס- על הבחינה התיאולוגית של המוסר.......
עו"ד נועם קוריס - משפט עברי- מחלוקת בענין בית דין ...
על חוק הדיינים תשט"ו- 1955- עו"ד נועם קוריס
סדר הדין במשפט עברי/ עו"ד נועם קוריס
עו"ד נועם קוריס - עיגולי שמחה
דיני התרופות וחוזים מורכבים / עו"ד נועם קוריס
תוכן החוזה וחוזים מורכבים/ עו"ד נועם קוריס
חוזים מורכבים בניתוח האקדמיה/ עו"ד נועם קוריס
רקע היסטורי על מגמות כלליות בדיני חוזים והמתחים שמ...
עו"ד נועם קוריס ארכיון כתבות ומידע
כבוד הבריות בפרשנות הרמ"א / עו"ד נועם קוריס
כבוד הבריות וכבוד האדם בהלכה היהודית/ עו"ד נועם קו...
היחס בין ההלכה והאגדה – עו"ד נועם קוריס
בין המעולה למושל בנפשו - עו"ד נועם קוריס...
ההלכה היהודית והאתיקה- בחינה תיאולוגית / עו"ד נועם...
ערכים במבחן התיאולוגיה והאתיקה / עו"ד נועם קוריס.....
עו"ד נועם קוריס - מחלוקת בענין בית דין של הדיוטות-...
משפט עברי - סקירה של סוגי מערכות השיפוט...
על חוק הדיינים תשט"ו- 1955- עו"ד נועם קוריס
על סדרי הדין במשפט העברי / עו"ד נועם קוריס
שיטת המשפט העברי – גישה פורמליסטית או אנטי פורמליס...
סדר הדין במשפט עברי


עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona

·        

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה